Nesnovna kulturna dediščina

Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji

območje : Srce Slowenije
kategorija : Uprizoritvene umetnosti
Šmartno pri Litiji se ponaša z bogatim kulturnim življenjem, o katerem pričajo kulturno-umetniška društva z več desetletno tradicijo. Eno od njih je tudi Šmarski tamburaški orkester, katerega zgodovina sega v leto 1892 in velja za najstarejši tamburaški sestav na Kranjskem.
Ohranjeni blagajniški dnevnik priča o ustanovni veselici zbora na začetku 20. stoletja. Šmarski tamburaški zbor, kot se je sprva imenoval, je najprej vodil Ivan Bartl. Kasnejših pisnih virov in fotografij o delovanju orkestra je malo. Pobudo za ponovno oživitev tamburaške skupine je leta 1983 dala umetniška vodja domače folklorne skupine KUD FS Javorje, Ida Dolšek. Vodenje skupin je takrat prevzela komaj štirinajstletna Urška Meglič, kasneje pa še Marjan Janežič ml. in Janko Slimšek.

Šmarska tamburaška skupina, ki se je razširila v orkester, je leta 2002 prevezala umetniška in dirigentska vodja Helena Vidic, diplomiranka kompozicije in dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pod njenim vodstvom se je skupina razvila v enega najboljših slovenskih orkestrov, kar potrjujejo dosežki na domačih in mednarodnih tekmovanjih. V zadnjih letih izvedejo okoli 35 nastopov na leto. Povezani z domačo folklorno skupino se udeležujejo tudi mednarodnih folklornih festivalov.

Za orkester je zelo pomembno izobraževanje članov, katerih število se vsako leto povečuje. Trenutno v orkestru aktivno sodeluje 36 tamburašev, kar jih uvršča med največje tamburaške sestave s Sloveniji. Prevladujejo mladi, saj je več kot polovica članov šteje manj kot 30 let. Najmlajši tamburaš šteje 11 let, najstarejši pa 71. Šmarske tamburaše sestavljajo tri sekcije: tamburaški orkester, skupina Trzalica in mladinska sekcija.

Njihov repertoar je zelo raznovrsten in obsega preko 100 skladb. Največ je priredb slovenske ljudske glasbe in priredb tujih pesmi. V zadnjih letih so s pomočjo Helene Vidic razširil repertoar s priredbami klasične glasbe, ciganske glasbe, narodnozabavnih viž in tudi izvirnih del.

Januarja 2010 se je društvo odcepilo od Kulturno umetniškega društva Javorje in danes deluje z imenom Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno. V zadnjih letih je tamburaštvo v Šmartnem namreč preraslo okvire sekcije, zato so se odločili za preoblikovanje v samostojno društvo.

Povezave

Srce Slovenije
Center za razvoj Litija
Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji
Facebook - Tamburaški orkester Šmartno
« nazaj
tamburasi_1
tamburasi_2
tamburasi_3
 
Free Joomla Theme by Hostgator