Novice

2014-03-11

Closing conference from 20th – 21st March 2014 in Straden, Austria:
Intangible heritage: a chance for regional development

At this conference, we present and discuss a strategy that opens a new perspective for regional development: A methodology to valorise and capitalise the regions' most important and valuable resource –the people with their specific knowledge, skills & social networks, also referred to as the intangible cultural heritage. We invite you to learn about this new methodology for regional development and share your expertise in our common discussion!

 

2014-02-13

Regional policy workshops ongoing

At the moment, regional policy workshops are held in the project regions. Especially mayors and regional stakeholders are discussing about the joint “Cultural Resources Strategy” in order to enable and facilitate its long-term implementation in the project regions and beyond.

 

2014-01-16

Case studies for the Cultural Resources Strategy finished

The Cultural Resources Strategy does not only offer theoretical knowledge about how to valorise and capitalise intangible cultural heritage, but also shows practical experiences gained within the pilot actions. They will be made available in “case studies” within the Cultural Resources Strategy. Thus, also other people from outside the project can profit from the experiences made within the project “Cultural Capital Counts”.

2013-12-04

Pilot actions ongoing

Whereas the CCC-pilot trainings and workshops are finished, the pilot actions have started and are still going on. In these pilot actions, specific ideas for the capitalisation of intangible cultural heritage are developed further in the project regions. Several new products and services based on regional elements of the intangible are planned in the project regions.

 

2013-10-17

Transnational workshop in Krosno, Poland

During the meeting of the management group and the steering committee in Krosno, Poland, a workshop on the “Cultural Resources Strategy” was held. The project partners exchanged first drafts of the different chapters and discussed intensely in order to reinforce the common understanding of the strategy.

 

2013-09-03

First training material available

The first training material for the valorisation and capitalisation of intangible cultural heritage, which was used by the project partners in pilot trainings and workshops, is available for anybody interested in this topic. It can be downloaded in the section “project results” of the website. Meanwhile, further pilot trainings and workshops are held in the project regions.

2013-07-08

Srečanje partnerjev in  mednarodna delavnica v Veroni v Italiji

Med srečanjem projektnih partnerjev in upravnega odbora v Veroni v Italiji je potekala delavnica o izkušnjah, pridobljenih v pilotnih izobraževanjih. Projektni partnerji so izmenjali svoje izkušnje, da bi ugotovili, prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pilotnih usposabljanj in delavnic, namenjenih tako v zasebnem in javnem sektorju.

 

2013-06-30

Priročnik "Mednarodna orodja za vrednotenje  virov regionalne kulturne dediščine " je zaključen  in izdan

Priročnik je eden glavnih izdelkov CCC-projekta in nagovarja, med drugim, lokalne politike in druge zainteresirane. Predstavlja pet korakov, tako imenovani CCC-metode razvite v okviru projekta. Navodilo je mogoče prenesti v rubriki "rezultatov projektov" na spletni strani.

 

2013-05-15

Začetek pilotnih usposabljanj

V zadnjih tednih in mesecih so se začeli treningi in delavnice v zvezi z valorizacijo in kapitalizacijo nesnovne kulturne dediščine. V teh usposabljanjih je  udeležencem bil omogočen razvoj novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na nesnovni dediščini regije projekta.

2013-04-30

Četrti CCC informator

Pred vami je četrti CCC informator. Poslali smo ga na več tisoč naslovov v srednji Evropi. Vsebuje zanimive vidike nesnovne kulturne dediščine regij projektnih partnerjev, ki bo predmet vrednotenja v naslednjih mesecih in letih. V nadaljevanju si lahko ogledate novičke.

2013-03-14

Srečanje skupine za menedžment in upravnega odbora v Domžalah, Slovenija

Izkazalo se je, da je srečanje v Domžalah 11. in 12. marca ključnega pomena za razpravo o izvajanju nadaljnjih korakov projekta. Udeleženci so dobili jasno predstavo o njihovi vsebini in ciljih. Poleg tega so projektni partnerji razpravljali o spletni podatkovni bazi ter njenem vzdrževanju izven projekta. Projektni partnerji so na srečanju  predstavili tudi končne različice in pristope distribucije brošure "Naše kulturno bogastvo".

 
 

2012-01-14

Izdelan je priročnik  “Prepoznavanje nesnovnih kulturnih virov"

Priročnik je eden glavnih izdelkov projekta CCC in med drugim naslavlja lokalne politike in podjetnike. Zagotavlja prenos znanja ob obravnavanju vprašanj, kako identificirati nesnovno kulturno dediščino. Navodilo je mogoče prenesti s spletne strani v rubriki "rezultati projektov".

 

2012-11-05

Izvedba zapisov podatkov

Vsebine  brošure in evidence podatkov, ki kažejo na zelo  bogato nesnovno kulturno dediščino regij projektnih  partnerjev, so  na voljo na spletni strani  v razdelku "nesnovna kulturna dediščina". Vsebine omogočajo primerjavo razlik ključnih področij nesnovne kulturne dediščine devetih sodelujočih regij in prikažejo "duše" regij.

 
 

2012-10-10

Srečanje skupine za menedžment in upravnega odbora v  OSZKÓ na Madžarskem

Od 4. do 5. oktobra je potekal naslednji sestanek skupine za upravljanje in upravnega odbora. Glavni poudarek srečanja je bila razprava o osnutku priročnika "Mednarodna orodja za vrednotenje virov nesnovne kulturne dediščine”. Intenzivnejše razprave in aktivno sodelovanje vseh partnerjev projekta je izboljšalo splošno razumevanje nesnovne kulturne dediščine in njenega vrednotenja.

 
 

2012-09-30

Izvedba brošur "Naše kulturno bogastvo"

Na voljo je devet izdanih brošur, ki dajejo dober pregled nad nesnovnim kulturnim bogastvom regij projektnih partnerjev. Vsaka ima svoj čar in vsebuje svojevrsten pristop k predstavitvi pojma “nesnovno". Nekatere vključujejo toliko vsebin, kolikor je le mogoče, da bi temeljito prikazali bistvene značilnosti regije, druge pa se osredotočajo na "skrite zaklade" v regiji.  Oglejte si sami!  Vse vsebine  si lahko  prenesete z naše spletne strani pod rubriko "projektni rezultati".

 
 

2012-07-17

Uspešen mednarodni sejem v Štajerskem Vulkanlandu

Na mednarodnem sejmu v Štajerskem Vulkanlandu od 14. do 15. julija 2012 je okrog 7.000 obiskovalcev imelo možnost dobiti vtis, kako bogata je nesnovna dediščina v srednji Evropi. Na svojih stojnicah so vsi sodelujoči CCC partnerji in tudi partnerji iz prejšnjih projektov gostili  veliko zainteresiranih obiskovalcev. S tem se je bistveno povečala ozaveščenost prisotnosti nesnovne kulturne dediščine, s čimer so omogočeni novi stiki med različnimi akterji na področju njene obravnave.

 
 

2012-07-10

Tretji CCC informator

Tretji CCC informator je na voljo in je bil poslan na več tisoč naslovov v srednji Evropi. To daje bralcem vtis bogate nesnovne kulturne dediščine regij projektnih partnerjev, ki bodo predstavljeni na mednarodnem sejmu od 14. do 15 .julija 2012 v Štajerskem  Vulkanlandu. Spoznali boste nekaj  več o pihanju stekla, kovanju in drugih vrst nesnovne kulturne dediščine! Tukaj si lahko ogledate  novičke.

 

2012-06-19

Mednarodni sejem v pripravi!

Od 14. do 15. julija 2012 bodo projektni partnerji organizirali "Mednarodni sejem", ki bo združen skupaj s "Schinkenfest" v Štajerskem Vulkanlandu v Avstriji. Vse regije bodo predstavile svoje izjemne nesnovne kulturne dediščine, kot so kovanje v regiji "Kulturpark Eisenstrasse" ali pokrivanje slamnate strehe v regiji "Vasi Hegyhát". Za podrobnejše informacije si oglejte letak, ki našteva vse sodelujoče pobudnike (začenši na strani 15). Če bo vreme  lepo, pričakujemo do 5000 obiskovalcev!

30. 5. 2012

Mednarodna delavnica

Med srečanjem skupine za upravljanje projekta in usmerjevalnega odbora v Bovcu (Slovenija) je potekala delavnica na temo metod in orodij v zvezi s kapitalizacijo in določanjem vrednosti nesnovni kulturni dediščini. Projektni partnerji so skupaj analizirali različne (že obstoječe) metode in orodja ter jih nadalje razvijali s širitvijo njihovih vsebin in združevanjem.

  

30. 4. 2012

Drugi CCC-informator

Izšel je drugi CCC-informator, ki je bil posredovan na naslove več tisočih ljudi v Srednji Evropi. V njem so navedeni primeri nesnovne kulturne dediščine z namenom, da bi dobili bralci vpogled v izredno bogate kulturne dediščino regij, ki sodelujejo v projektu. Tukaj najdete CCC-informator.  

 

 

21. 3. 2012

Izdane prve brošure!

V zadnjih mesecih so delali projektni partnerji zelo aktivno na svojih brošurah, ki odražajo zelo različne oblike nesnovne kulturne dediščine v projektnih regijah. Vsak od projektnih partnerjev je naredil brošuro po svoje, zato je zelo zanimivo, da si jih ogledate in preberete ter dobite vtis o različnih pogledih na to glede na posamezne regije. Tukaj si lahko ogledate primer brošure Centra za razvoj Litija pa tudi brošuro Podkarpatske gospodarske zbornice

 

20. 1. 2012

Priprava CCC brošur v polnem teku!

V zadnjih tednih in mesecih so partnerji projekta ocenili različne vidike nesnovne kulturne dediščine v svojih regijah, navedenih v intervjujih. Trenutno so pripravljeni povzetki definirane nesnovne kulturne dediščine, ki bodo vidni v brošurah z naslovom »Naša kulturna dediščina". Vsak projektni partner ustvarja svojo brošuro glede na potrebe in značaj regije. Skupni CCC logotip bo del vsake brošure, da bo vidna realizacija v okviru projekta Cultural Capital Counts.

 

30. 11. 2011

Srečanje v skupine za menedžment in upravnega odbora v mestu Asti

Od 24. do 25. novembra 2011 je potekalo srečanje partnerjev projekta Cultural Capital Counts v mestu Asti v Italiji. Tema srečanja je bil prenos informacij o oddanem prvem finančnem in vsebinskem poročilu. Prav tako je vodilni partner predstavil notranji sistem upravljanja znanja, ki je dostopen na (http://blog.culturalcapitalcounts.eu). Od takrat interno komuniciranje poteka preko tega sistema in ne več toliko preko e-pošte. Projektni partner 2 (Kulturpark Eisenstraße) je predstavil prvi osnutek zunanjega sistema za upravljanje znanja, ki bo na voljo do konca februarja za vnos podatkov o nesnovni kulturni  dediščini. Potekala je tudi zanimiva razprava o dosedanjih izkušnjah o poteku delovnega paketa 3 (WP3).

 

3. 11. 2011

Intervjuji in strokovni obiski so končani!

Do konca oktobra so vsi projektni partnerji končali pogovore na terenu, ki so se navezovali na identifikacijo njihove nesnovne kulturne dediščine. Več kot 65 intervjujev z različnimi uporabljenimi metodami dela je bilo narejenih v devetih sodelujočih regijah, kar vodi do različnih rezultatov in raznolikih elementov nesnovne kulturne dediščine srednje Evrope. Prav tako so izvedeni strokovni obiski med regijami zelo pomemben element za opredelitev te dediščine, saj nam dajo zunanjo perspektivo na sicer "očitno" dediščino, ki jo nemalokrat spregledamo.

31. 10. 2011

Uradni CCC-logo

Od konca septembra ima "Cultural Capital Counts" uradni logotip, ki je bil potrjen na uvodnem srečanju partnerjev v Steirisches Vulkanland. Logotip predstavlja krog, ki je sestavljen iz treh delov. Le ti simbolizirajo tri "C-je" v besedi Cultural Capital Counts. Logotip je tudi simbol za različne regije, ki se skupaj osredotočajo na en skupno "center", nesnovne kulturne dediščine.

 

21. 9. 2011

Uvodno srečanje

Uvodno srečanje je potekalo 15.-16. septembra v Steirisches Vulkanland. V intenzivnih razpravah so partnerji prišli bližje k skupnemu razumevanju nesnovne kulturne dediščine in projektnih ciljev. Drugi dan srečanja so partnerji z javno konferenco o nesnovni kulturni dediščini uradno praznovali začetek projekta. Konference se je udeležilo okvirno 50 ljudi, po njej je bilo objavljenih tudi več novic v lokalnih in nacionalnih medijih.

 

 

20. 6. 2011

Zagonsko srečanje  partnerjev projekta “Cultural Capital Counts”

Na prvem zagonskem srečanju CCC projekta, ki je potekalo16. in17. junij 2011 v mestu Waidhofen an der Ybbs (Avstrija), so se vsi partnerji spoznali med seboj. Poleg tega so se seznanili z različnimi vidiki projekta (projektna struktura, cilji, finančna vprašanja, promocijske aktivnosti ...).Projektni člani so tudi spoznali kulturno bogastvo na območju projektnega partnerja 2. Imeli so namreč lokalno ekskurzijo v Ybbsitz, ki se znano po še delujočih kovačijah. Eno od njih so tudi ogledali in ravno tako muzej "Ferrum – svet železa", ki je posvečen kovaški dediščini.

 

 Start-up-meeting (c) Kulturpark Eisenstraße

5. 5. 2011

Začetek projekta CCC

1. maja 2011 se je uradno pričel projekt Cultural Capital Counts. V naslednjih 36 mesecih bo 10 partnerjev iz 6 različnih držav (Steirisches Vulkanland – AUT, Kulturpark Eisenstraße – AUT, Verona Innovazione – ITA, Razvojna agencija Lamoro – ITA , Center za razvoj Litija - SLO, Lokalna turistična organizacija Bovec – SLO, Društvo Winehill Sheperd – HUN, Sub-karpatska zbornica – POL, b & S unternehmungsberatung – GER in Brandenburg University of Technology - GER) tesno sodelovalo v na področju njihove regionalne nesnovne kulturne dediščine!

 
 
Free Joomla Theme by Hostgator