O projektu

Več o projektu Cultural Capital counts (Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine)?

Cultural Capital Counts je ime projekta, ki povezuje 10 evropskih regij iz šestih držav. Naš skupni cilj je  omogočiti pozitiven razvoj regij z osredotočanjem na nesnovne kulturne vire kot so tradicija, tehnična znanja, šege in navade ter različni talenti. Tri leta (2011 – 2014) bodo regije sodelovale pri uporabi njihove nesnovne kulturne dediščine za pozitiven nadaljnji razvoj. Prepričani smo, da je prihodnost v uporabi tradicije.

 

Kaj je “nesnovna kulturna dediščina”?

Dediščina na splošno je znana po vsem svetu (na primer Kitajski zid in Taj Mahal). Vendar je nesnovna kulturna dediščine prav tako pomembna kot ostala dediščina, čeprav na prvi pogled ni tako opazna. Nanaša se na stvari, ki jih ne moremo otipati, kot so razni rituali, plesne predstavitve, ustno izročilo, šege in navade, tehnična in strokovna znanja na različnih področjih. Nesnovna kulturna dediščina daje regijam identiteto. Ta dediščina je duša regije.

Zakaj osredotočenje na “nesnovno kulturno dediščino”?

Živimo v delu sveta, kjer imajo ljudje toliko materialnega bogastva kot še nikoli doslej. Kljub temu pa so tudi nezadovoljni kot še nikoli prej. Z našim projektom"Cultural Capital Count" želimo biti pozorni, ne na materialno bogastvo, temveč na ljudi in njihovo kulturo - ki je danes pogosto zanemarjena. Želimo, da bi se zavedali, na kaj so lahko ponosni - na njihov izvor in njihove posebne tradicije, spretnosti in znanja, ki dajo regiji edinstvenost. Trenutno v okviru projekta poteka identifikacija oziroma popis nesnovne kulturne dediščine.

 

Kateri so naši cilji?

1) Prepričani smo, da osredotočenost na posamezne edinstvenosti naše regije prinese večjo privlačnost za prebivalce, obiskovalce in podjetnike! Večina ljudi, ki živi na območjih, kjer poteka projekt, se ne zaveda posebnosti njihove nesnovne dediščine. S projektom želimo prebivalce osvestiti o edinstvenostih regije ter okrepiti njihov odnos do domačega okolja, pokrajine in kulture.

2) Z razvojem strategije, ki temelji na nesnovnih kulturnih virih bomo omogočili trajnostni regionalni razvoj, da bi povečali konkurenčnost regij.

3) Tudi posamezna podjetja se bodo lahko bolj osredotočila na nesnovno kulturno dediščino njihovih regij, saj jim bo to pomagalo, da razvijejo svoje edinstvene predloge za prodajo. Skupaj bomo "dušo" regije povezali z regionalnim gospodarstvom.

Projekt je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (znesek: 1.789.851,39 EUR).

 
Free Joomla Theme by Hostgator