Partnerzy w projekcie

Who is participating?


 

Partner Wiodący – Steirisches Vulkanland – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Steirisches Vulkanland, Austria

Region
Region Steirisches Vulkanland jest położony na obszarze południowo-wschodniej prowincji Styrii w Austrii, na granicy ze Słowenią, obok granicy z Węgrami. Obejmuje ponad 1.100 km2, na którym to obszarze zamieszkuje 100.000 mieszkańców. Krajobraz, w otoczeniu Alp, jest zdominowany przez gładkie wzgórza, które częściowo zostały ukształtowane przez wulkany i małe rzeki. Szczególnie doliny i południowe stoki są wykorzystywane przez małe gospodarstwa agroturystyczne.

Organizacja
Steirisches Vulkanland – dokładnie: Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlands – to organizacja reprezentująca 79 gmin z 5 powiatów, które są liderem w zakresie rozwoju regionalnego od 1995 roku.

Rozwój regionalny
Celem rozwoju jest dążenie do tego, aby region odpowiadał wyzwaniom, jakie stawia przyszłość –nowym warunkom życia społeczeństwa, a także w zakresie ekologii i ekonomii. Dlatego, głównymi polami aktywności jest kultura życia, relacja do środowiska życia oraz regionalnej ekonomii. Chcemy stać się regionem kulinarnym, regionem rzemiosła oraz regionem witalności, który będzie miał swoje odzwierciedlenie w ekonomii. Ponadto do 2025 roku, region chce pokryć 100% swojego zapotrzebowania na energię z regionalnych, odnawialnych zasobów. Do tego czasu może się wiele zmienić w regionie, szczególnie pod względem stworzenia nowej tożsamości, pewności siebie, wzrostu przedsiębiorczości oraz wspólnej marki. Rozwój regionalny koncentruje się na waloryzacji istniejącej wiedzy, umiejętności, zdolności, i zamierza wykorzystać wyjątkowość regionalnych zasobów naturalnych, ludzkich, kulturalnych oraz społecznych.

Więcej informacji: www.vulkanland.at; www.lebenskultur.vulkanland.at

 

 

Partner projektu 2 - Kulturpark Eisenstraße – Culture park Iron Road-Oetscherland, Austria

Region
Region Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland” jest położony w południowo-wschodniej części Dolnej Austrii. Pięć elementów: ogień, woda, ziemia, drewno oraz metal od zawsze były ważne dla regionu: ogień, woda oraz drewno są bazą do produkcji żelaza, który był powodem bogactwa regionu. Żyzna gleba była bazą dla odżywiania się kowali oraz innych pracowników nie tylko w tym regionie, ale też w innych. Dzisiaj, odwiedzający “Kulturpark Eisenstraße” mogą napotkać na ślady pięciu elementów w ponad 170 miejscach: mogą odwiedzać kuźnie i obserwować kowali w ich pracy, a także zobaczyć, w jaki sposób było w dawnych czasach transportowane drewno dzięki wykorzystaniu energii wodnej.
 

Organizacja
Instytucja “Kulturpark Eisenstraße” istnieje od 1996 roku i zawsze pracowała na rzecz rozwoju regionalnego. Obejmuje 25 miejscowości, w których żyje 66 000 mieszkańców. Projekt “Dokumentation Eisenstraße” Kulturpark Eisenstraße otrzymał nagrodę EDEN w 2008 roku. W tym projekcie wiedza o regionie została zebrana i opublikowana w bazie danych “Schatzsuche Eisenstraße”, obejmującej ponad 100 000 rekordów.

Więcej informacji: www.eisenstrasse.info

 

 

Partner projektu 3 – Verona Innovation – Specjalna Agencja Izby Gospodarczej, Verona, Włochy

Region
Veneto jest ósmym pod względem wielkości regionem Włoch, położonym w północno-wschodniej części kraju. Pomimo mocnego uprzemysłowienia, region oferuje bogate dziedzictwo kulturowe z Wenecją - jako główną atrakcją oraz naturalne środowisko. Verona jest najbardziej wysuniętą na zachód prowincją regionu Veneto, położoną u stóp Alp, blisko jeziora Garda. Cieszy się bardzo korzystnym, strategicznym położeniem pod względem klimatu.

Organizacja
Verona Innovazione – Specjalna agencja Izby Gospodarczej Verony jest niezależną organizacją pozarządową, wspierającą przedsiębiorczość, która ma na celu wzmocnienie ekonomiczne i zrównoważony rozwój lokalny, koncentrując się na jakości i innowacji poprzez strategie rozwoju, realizację projektów oraz dostarczanie usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Partner projektu 4 – agencja rozwoju LaMoRo, Włochy

Region
Region Piemonte jest położony w zachodniej części Włoch. Jego nazwa oznacza "u podnóża gór". Większość populacji mieszka w zwykłym, szczególnie w dużym obszarze miejskim Turyn, gdzie znajduje się większość przemysłu. Rolnictwo jest bardzo ważne, główne produkty to: ryż, wino, kukurydza, ziemniaki i cenne białe trufle. Turystyka tętni życiem zwłaszcza w ośrodkach zimowych Alp i wzniesień Langhe i Monferrato (kandydat do umieszczenia na liście światowego dziedzictwa).

Organizacja
Powstała w 1995 jako konsorcjum publicznych i prywatnych organów, LAMORO jest odpowiedzialne za poprawę możliwości rozwoju ogromnego obszaru wiejskiego we Włoszech w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Misją LAMORO jest zwiększenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wsparcie podmiotów lokalnych/miejskich i ich stowarzyszeń. Podstawowe działania są reprezentowane przez zarząd projektów finansowanych UE.

Więcej informacji: www.lamoro.it

 

 

Partner projektu 5 – Centrum rozwoju Litija, Słowenia

Region
SERCE SŁOWENII to marka, która geograficznie łączy obszar w kształcie serca z geometrycznym centrum Słowenii GEOSS jako punktem ogniskowym, mającym na celu rozwój partnerstwa współpracy i połączenia wszystkich indywidualnych uczestników. W ten sposób chce wzbudzić twórczy potencjał przestrzeni, jak również jakość, która w niej istnieje. „The Heart of Slovenia” to marka łącząca projekty, wydarzenia, inicjatywy i produkty, gdzie kluczowym elementem jest łączenie ludzi, którzy żyją i tworzą na tym obszarze. Na powierzchni 1.555 km2 (7,7% powierzchni Słowenii) żyje około 196.000 mieszkańców. Głównymi filarami rozwoju są turystyka, przedsiębiorczość i środowisko naturalne.

Organizacja
Centrum rozwoju Litija zostało założone przez gminę Litija w 2000 roku jako motywator środowiska przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Jesteśmy dziś rozpoznawani jako koordynator projektów na rzecz rozwoju współpracujących ze sobą gmin; Z naszymi projektami skutecznie wkraczamy w szersze środowisko regionalne i europejskie. Wprowadziliśmy na rynek nowatorskie rozwiązania jako wartość dodaną do programów edukacyjnych, gospodarczych i lokalnych oraz połączyliśmy je. W ten sposób dzięki naszej pracy, rozwijamy środowisko otwarte na nowe wyzwania.

Więcej informacji: www.razvoj.si, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dziedzictwo dla zrównoważonego rozwoju
Jednym z priorytetowych celów ujętych w strategii rozwoju 'LAG Heart OF Slovenia 2007-2013' jest modernizacja kanałów tematycznych z naciskiem na wykorzystanie bogatego dziedzictwa kulturowego. Wspólny wątek obszaru 'Heart Of Slovenia' to wyjątkowo bogate zasoby naturalne i dziedzictwo kulturowe, związane z pierwszą wspólną marką produktów Pukając do drzwi dziedzictwa. Są to wybrane i oznaczone miejsca dziedzictwa, które zostały połączone z innymi punktami turystycznymi. Są one także bazą dla stworzenia udogodnień turystycznych w przyszłości. Wierzymy, że integracja dziedzictwa z turystyką może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i poprawić jakość życia w obszarach wiejskich.

 

 

Partner projektu 6 – Lokalna Organizacja Turystyczna Bovec, Słowenia

Region
Land of Bovec położony jest w północno-zachodniej części Słowenii. Obejmuje on około 1,100 km ² i zamieszkuje tam około 3.300 mieszkańców. Terytorium jest w pełni zgodne z obszarem gminy Bovec. Land of Bovec jest najlepiej znany z chronionych wartości przyrodniczych, ale także z powodów etnologicznych, technicznych, językowych i innych. W celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Bovec, dolina Soca z projektem Opowieści z Soca w 2008  została ”Europejskim Miejscem Podróży Doskonałości”.

Organizacja
Lokalna Organizacja Turystyczna Bovec została założona w 2000 przez gminę Bovec. Jest to instytucja publiczna, utworzona w celu promowania rozwoju turystyki w gminie Bovec, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej dostawców turystycznych na rynku, przyczyniania się do rozwoju gospodarczego gminy i poprawę jakości życia obywateli.


 

Partner projektu 7 – Stowarzyszenie Winehill Sheperd, Węgry

Region
Mały region Vasvar położony jest w zachodniej części Węgier, pokrywa obszar 474 km2, na którym mieszka blisko 15.000 mieszkańców. Obejmuje 23 osady, którego centrum stanowi małe miasteczko Vasvár z 4.500 mieszkańców. Mały region jest słabo rozwinięty z ekonomicznego punktu widzenia, bez znaczącego przemysłu, w dalszym ciągu oparty o rolnictwo. Pomimo tego region jest bogaty w zasoby dziedzictwa historycznego, kulturowego, zasoby naturalne i geologiczne, które nadal czekają na ich wykorzystanie.

Organizacja
The Hegypásztor Kör została stworzona w 1985 roku przez młodych ludzi z Oszkó w celu dokumentowania i ochrony starych, krytych strzechą piwnic służących przechowywaniu wina, położonych na pobliskim wzgórzu. Oprócz oryginalnych celów, działalność stowarzyszenia została rozszerzona o następujące obszary: rozwój terenów wiejskich, ochrona tradycyjnych wartości kulturalnych, rozwój turystyki, kultury winorośli, aktywność młodzieży, usługi telehouse, wspieranie lokalnych produktów – aby wymienić tylko niektóre działania. Typowa organizacja, która dzięki zachowaniu swojego charakteru, czyli jednostki działającej na rzecz rozwoju swojej społeczności, stała się społecznym pracodawcą - prawdziwą organizacją non-profit.

 

 

Partner projektu 8 – Podkarpacka Izba Gospodarcza, Krosno, Polska

Region
Podkarpackie jest województwem położonym w południowo-wschodniej części Polski. Życie kulturalne toczy się przede wszystkim przy udziale i za pośrednictwem licznie tutaj działających instytucji kultury. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie one inicjują ważne wydarzenia kulturalne, ale także motywują i zachęcają do uczestnictwa w przedsięwzięciach służących podtrzymaniu dziedzictwa kulturowego i dążeniu do kreowania nowych trendów. Bogata oferta różnych form zinstytucjonalizowanej aktywności w dziedzinie kultury uwzględnia potrzeby i gusty każdego zainteresowanego i umożliwia czynny współudział w tworzeniu kulturalnego wizerunku województwa. Tereny województwa podkarpackiego od wieków leżały na pograniczu państwowym, kulturowym i wyznaniowym. Sprzyjało to wytworzeniu się wyjątkowej symbiozy kulturowej opartej na współistnieniu w tym miejscu wielu mniejszości narodowych, grup etnicznych, ale także etnograficznych. Udało się częściowo ocalić od zapomnienia zabytki kultury materialnej. W większym stopniu podtrzymywana jest natomiast obyczajowość, której kultywowanie coraz częściej zyskuje sobie zwolenników w młodym pokoleniu. Troska o dziedzictwo kulturowe staje się wyzwaniem, aby dla następnych pokoleń ocalić od zapomnienia… W Podkarpackiem wytyczono wiele kilometrów różnego rodzaju szlaków, umożliwiających poznanie najbardziej atrakcyjnych miejsc. Są wśród nich szlaki piesze, rowerowe, ale także takie, które można przebyć samochodem, a także szlaki tematyczne, odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych, np.: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich, Szlak Garncarski, Szlak ikon, Szlak Dobrego Wojaka Szwejka czy Szlak Naftowy.

Organizacja
Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w 1994 roku. Działania Izby są ukierunkowane na wsparcie rozwoju regionu, w tym poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz ochronę dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej. Głównym celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, organizowanie pomocy dla swoich członków w zakresie rozwiązywania ich problemów gospodarczych, jak również wspieranie wszystkich podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na Podkarpaciu.

Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

 

 

Project partner 9 - b&s consulting and training for the rural area GmbH, Niemcy

Region
East elbe – wschodnia część powiatu Elbe na północ od Saxonii, który łączy Wolny Kraj Saxonia z sąsiadującymi: Branderburgią i Saxonią-Anhalt. Na obszarze obejmującym 161 km2 żyje około 6.800 mieszkańców (na dzień 31.12.2010). Oprócz 29 powiatów, które razem tworzą wspólną administrację, terytoria na wschód od Łaby są nadal częścią okręgu Torgau. Najbardziej znane jest Graditz, słynne z jego 325-letniej tradycji hodowli koni. Region charakteryzuje się uroczym krajobrazem z dziewiczą przyrodą. Łaba jest domem dla bobra i bociana białego. Ostelbien przyciąga również mnóstwem atrakcji turystycznych. Oprócz obiektów historycznych - dziewięciu zamków, dworów i pałaców, w regionie znajduje się dwanaście kościołów uważanych za perły architektury.

Organizacja
Firma b&s konsultacje i szkolenia dla obszarów wiejskich, powstała w 1990 roku w Lipsku, zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich, działa w obszarze konsultingu i edukacji. Ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem działającym na rzecz ochrony i promocji wschodniej części kraju, w północnej Saksonii. W 1997 roku powstało stowarzyszenie, składające się z 63 członków (2 gminy, 9 stowarzyszeń, 11 firm i 41 osób prywatnych), które stanowi organ zarządzający regionu i jest motorem rozwoju regionalnego.

Więcej informacji: www.bsleipzig.de i www.ostelbien.de

 

 

Partner projektu 10 – Brandenburski Uniwersytet Technologiczny (BTU) – Katedra Studiów Międzykulturowych, Niemcy

Organizacja
Brandenburski Uniwersytet w Cottbus został założony w 1991 roku jako jedyny uniwersytet  technologiczny w Brandenburgii. Katedra Studiów Międzykulturowych istnieje już od 1994 roku, studia światowego dziedzictwa programu od 1999 roku, Międzynarodowa Szkoła Dziedzictwa na Uniwersytecie Cottbus rozpoczęła działalność na początku 2010 roku. BTU Cottbus jest zaawansowaną uczelnią techniczną, kładącą równomierny nacisk na teorię i praktyczne zastosowania. Główne obszary badawcze obejmują: środowisko, racjonalne wykorzystanie energii, ocenę krajobrazów kulturowych, innowacyjne planowanie i budownictwo.
Międzynarodowa Szkoła Dziedzictwa na Uniwersytecie Cottbus jest zwieńczeniem wysiłków na rzecz integracji kulturowej i badań technologicznych. Szkoła zwiększy możliwości badawcze w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa poprzez badanie zjawisk spowodowanych przez globalizację. Szkoła opiera się na doświadczeniach programu Studia Światowego Dziedzictwa, jak również na wiedzy i doświadczeniach innych uczelni.

 

 

Associated Partner: Austrian Commission of UNESCO - National Agency for the Intangible Cultural Heritage

Konwencja UNESCO dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego powstała w kontekście 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO z 2003 r. i stanowi jeden z siedmiu konwencji organizacji w odniesieniu do kultury.

Głównym celem niniejszej Konwencji jest:

  • Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
  • Zapewnienie przestrzegania wartości dziedzictwa kultury niematerialnej społeczności, grup i osób zainteresowanych,
  • Podniesienie świadomości na poziomach lokalnym, krajowym i międzynarodowym na temat znaczenia dziedzictwa kultury niematerialnej oraz zapewnienia wzajemnego uznania
  • Zapewnienie współpracy międzynarodowej i pomocy.

W ramach Komisji austriackiego UNESCO krajowa agencja niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest odpowiedzialna za wykonanie Konwencji oraz opracowanie krajowego wykazu dziedzictwa kultury niematerialnej w Austrii.

Partner powiązany: Austriacka komisja UNESCO - krajowa agencja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 
Free Joomla Theme by Hostgator