O projekcie

Cultural Capital Counts (w skrócie CCC) to nazwa projektu, który skupia 10 europejskich regionów z 6 krajów. Wspólnym celem partnerstwa jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, poprzez wykorzystanie niematerialnych zasobów kultury, takich jak: żywa tradycja, wiedza czy umiejętności. W ciągu najbliższych trzech lat (2011-2014) regiony, biorące udział w projekcie, będą pracować nad wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kultury niematerialnej. Jesteśmy przekonani, że wiedza ludzi, ich doświadczenie oraz interakcje społeczne to najbardziej wartościowe zasoby, służące rozwojowi naszych regionów.

Co to jest “dziedzictwo kultury niematerialnej”?

Generalnie "dziedzictwo kulturowe" jest dobrze znane na całym świecie (np. zespoły budynków, takich jak Wielki Mur Chiński czy Taj Mahal). Dziedzictwo kultury niematerialnej jest równie ważne jak materialne dziedzictwo kulturowe, ale nie takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Odnosi się do rzeczy, których nie można zobaczyć, jak tradycja, umiejętności, wiedza i doświadczenie w różnych dziedzinach. Dziedzictwo kultury niematerialnej stanowi o tożsamości regionów. To dusza regionu.

Dlaczego koncentrujemy się na "dziedzictwie kultury niematerialnej"?

Żyjemy w tej części świata, gdzie ludzie mają tak wiele dóbr materialnych, jak nigdy dotąd. Jednocześnie są oni tak niezadowoleni, jak nigdy dotąd. W naszym projekcie "CCC" chcemy zwrócić uwagę nie tyle na bogactwo materialne, co na ludzi i ich kulturę - co jest często zaniedbywane w dzisiejszych czasach. Chcemy uświadomić ludziom, że mogą być dumni z ich pochodzenia, tradycji, wiedzy i  umiejętności, które czynią ich  region wyjątkowym. Obecnie trwa identyfikacja dziedzictwa kultury niematerialnej w regionach.

Jakie są nasze cele?

1) Jesteśmy przekonani, że skupiając się na wyjątkowości naszych regionów, projekt uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla obywateli, przedsiębiorców i turystów! 

Większość mieszkańców różnych regionów oraz uczestników projektu nie jest świadoma istnienia dziedzictwa kultury niematerialnej. Celem “Cultural Capital Counts” jest zwiększenie świadomości nt. wyjątkowości regionu oraz wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem, krajobrazem oraz kulturą.

2) Dzięki wypracowanej strategii, która będzie opierać się na zasobach kultury niematerialnej, będziemy wspierać zrównoważony rozwój lokalny, służący zwiększeniu konkurencyjności regionów.

3) Ostatecznie, firmy będą miały możliwość skupienia się na dziedzictwie kultury niematerialnej w regionach, co ułatwi im rozwinięcie unikalnej oferty sprzedaży (ang. Unique Selling Proposition). Skupienie się na dziedzictwie kultury niematerialnej powinno pomóc im i inspirować powstanie i rozwój nowych produktów, usług i metod produkcji, opartych na dziedzictwie kultury niematerialnej. Razem przyczynimy się do wprowadzenia ducha regionu do lokalnej gospodarki.

Projekt Cultural Capital Counts - CCC jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 1.789.851,39 EUR).


 
Free Joomla Theme by Hostgator