Projektpartnerek

Who is participating?


 

Vezető partner – Steirisches Vulkanland – A Stájer Vulkanland Fejlesztéséért Egyesület, Ausztria

A régió
A Stájer Vulkanland régió Ausztria Stájerország tartományának délkeleti részén helyezkedik el, a szlovén határ mellett és a magyar határ közelében. Több mint 1.100 km2-nyi területén mintegy 100.000 lakos él. Az Alpok lábánál elhelyezkedő táj képét lágy dombok határozzák meg, amelyek közül néhányat egykor vulkánok és patakok formáltak. A kisparcellás mezőgazdaság elsősorban a völgyeket és a déli lejtőket hasznosítja.

A szervezet
A Stájer Vulkanland, pontosabban a Stájer Vulkanland Fejlesztéséért Egyesület 5 járás 79 települését képviseli, és 1995 óta foglalkozik regionális fejlesztéssel a Stájer Vulkanland régióban.

Regionális fejlesztés
A fejlesztés célja az, hogy a régiót felkészítse a jövő kihívásaira – emberi, környezeti és gazdasági szempontból egyaránt, ezért a tevékenység fő területeit az életkultúránk, az élő környezetünkhöz fűződő viszonyunk és a regionális gazdaságunk jelentik. A gazdaság területén a gasztronómia, a kézművesség és a vitalitás régiója kívánunk lenni. Továbbá, a régió 2025-től az energiaszükségletét már teljes mértékben a régióból származó, megújuló forrásokból kívánja fedezni. A folyamat eddig is számos pozitív változást tudott előidézni a régióban: mindenekelőtt kialakult egy új identitás, térségi öntudat és egy közös márkajelzés, valamint növekedett a vállalkozói kedv is. A regionális területfejlesztés a meglévő tudás, szakértelem, képesség hasznosítására fókuszál és tőkésíteni szeretné a térségenként meglévő természeti, emberi, kulturális és társadalmi erőforrásokat.

További információ: www.vulkanland.at; www.lebenskultur.vulkanland.at

 

 

2. projektpartner – Kulturpark Eisenstraße – Vas-Út-Oetscherland Kultúrpark, Ausztria

A régió
A “Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland” (Vas-Témaút-Ötscherland Kultúrpark) régió Ausztriában, Alsó-Ausztria dél-keleti részén helyezkedik el. Az öt elem: a tűz, a víz, a föld, a fa és a fém mindig is fontos volt a régió számára. A tűz, a víz és a fa jelentette a vasgyártás alapját (fém elem), amely egyben a régió gazdagágát is eredményezte, a termékeny föld pedig táplálta a kovácsmestereket, szénégetőket és favágókat. Aki ma ellátogat a “Kulturpark Eisenstraßé”-ra, több mint 170 helyszínen találkozhat az öt elemmel: kovácsműhelyekben figyelheti meg a kovácsok munkáját, és azt is, hogy hogyan szállították egykor a faanyagot a víz erejével.

A szervezet
A “Kulturpark Eisenstraße” szervezet 1996 óta létezik és a regionális fejlesztés területén tevékenykedik. Tevékenysége révén 25 települést és 66.000 lakost fog össze. A “Dokumentation Eisenstraße” (Vas-Témaút dokumentációja) elnevezésű projektnek köszönhetően a Kulturpark Eisenstraße 2008-ban elnyerte az EDEN-díjat. A projekt során a térségről szóló tudás összegyűjtésre került, amely a „Kincskeresés a Vas-Témaúton” (Schatzsuche Eisenstraße) című adatbázisban került publikálásra, több mint 100.000 rögzített adattal.

További információ: www.eisenstrasse.info

 

 

3. projektpartner - Verona Innovation – Veronai Kereskedelmi Kamara Különleges Ügynöksége, Olaszország

A régió
Veneto Olaszország nyolcadik legnagyobb régiója, és Olaszország észak-keleti részén helyezkedik el. Erősen iparosodott jellege ellenére gazdag kulturális örökséggel és természeti környezettel rendelkezik, és legnagyobb vonzerejét Velence városa jelenti. Verona Veneto régió legnyugatibb fekvésű városa körzete, amely a Garda tó közelében, az Alpok lábánál fekszik és helyzete stratégiailag, valamint az éghajlat szempontjából is kedvező.

A szervezet:
Verona Innovazione – A Veronai Kereskedelmi Kamara Különleges Ügynöksége egy független, non-profit tanácsadó és hálózatszervezéssel foglalkozó szervezet, amelynek célja a térség gazdaságának és fenntartható fejlődésének elősegítése, minőségre és innovációra építő stratégiák kifejlesztésének, projektek végrehajtásának, valamint kis- és közepes vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások segítségével.

 

 

4. projektpartner - LaMoRo Fejlesztési Ügynökség, Olaszország

A régió
Piemont tartomány Olaszország nyugati részén helyezkedik el. A térség neve szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy a „hegyek lábánál”. A népesség nagy része a síkságon él, különösen Torinó városában és annak környékén, amely egyben ipari központ is. A térség mezőgazdasága is jelentős, a fő terményei a rizs, a bor, kukorica, burgonya és az értékes fehér szarvasgomba. Élénk turizmus jellemzi, különösen télen az alpesi síparadicsomokban és a Langhe és Monferrato dombok környékén (ezek egyben Világörökség-lista jelöltjei is).

A szervezet
A LaMoRo 1995-ben alakult, magán- és köztestületek konzorciumaként, azzal a feladattal, hogy ösztönözze Olaszország hatalmas vidéki területeinek fejlesztési lehetőségeit, a fenntartható fejlődés fejlesztési stratégiájával összhangban. A LaMoRo küldetése az, hogy a helyi aktorok és egyesületeik bevonásával, valamint az ő támogatásukkal segítse elő a térség társadalmi-gazdasági fejlődését. A szervezet fő tevékenysége az EU által támogatott projektek menedzselésére és a kulturális örökség népszerűsítésére terjed ki.

További információ: www.lamoro.it

 

 

5. projektpartner - Litija Fejlesztési Központ, Szlovénia

A régió
A „Szlovénia szíve” egy desztinációs márka, amely egy az ország földrajzi középpontjában elhelyezkedő, és valóban szív alakú térséget fog össze, és a célja partnerségi együttműködések kialakítása és fejlesztése, valamint az egyéni érintettek hálózatos összekapcsolása. Mindezek segítségével végső soron a térség kreatív képességeinek élénkítésére és megtartóerejének növelésére törekszik. A „Szlovénia Szíve” márka projekteket, eseményeket, kezdeményezéseket és termékeket köt össze egymással azon fő gondolat mentén, hogy valójában a térségben élő és alkotó emberek között kíván élő kapcsolatot létrehozni.1.555 km2-nyi területen, ami Szlovénia teljes területének 7,7%-a, 196.000 ember él. Térségünk fejlesztésének alappilléreit az idegenforgalom, a helyi vállalkozások és a természeti környezet adják.

A szervezet:
A Litija Fejlesztési Központot Litija város önkormányzata hozta létre 2000-ben a vállalkozói környezet fejlesztésének céljával. Elsősorban kistérségi fejlesztési projektek koordinátoraként vagyunk ismertek, ám projektjeink révén már sikeresen kiléptünk a tágabban értelmezett regionális és európai színtérre, valamint innovatív projekteket indítottunk az oktatás, a gazdaság és helyi gazdaság területén is. Munkánk révén olyan környezetet kívánunk létrehozni, amely nyitott az új fejlesztési kihívásokra.

További információ: www.razvoj.si, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Örökség a fenntartható fejlődésért
A „Szlovénia Szíve” 2007-2013 Helyi Akciócsoport fejlesztési stratégiájának egyik célja a tematikus területek erősítése, különös hangsúllyal a gazdag kulturális örökség kiaknázására. A „Szlovénia Szívének” közös vonása a különlegesen gazdag kulturális és természeti örökség, amely az „Örökség ajtaján kopogtatunk” elnevezésű első közös termékmárkánkhoz kapcsolódik. Ez elsősorban olyan gondosan kiválasztott és megjelölt örökségi elemeket jelöl, amelyek idegenforgalmi értékekhez kötődnek, továbbá idegenforgalmi szolgáltatások kialakításának alapjául szolgálhatnak a jövőben. Hiszünk abban, hogy az örökség idegenforgalomba történő bekötése hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez és a vidéki térségek életminőségének javításához.

 

 

6. projektpartner – Helyi Turisztikai Szervezet, Bovec, Szlovénia

A régió
A Boveci régió Szlovénia észak-nyugati részén helyezkedik el. Körülbelül 1.100 km²-nyi területén közel 3.300 lakos él. A régió területe pontosan egybeesik Bovec község közigazgatási határával. A térség elsősorban védett természeti értékei révén vált ismertté, pedig számos néprajzi, műszaki, nyelvi és egyéb jellegzetességgel is bír. A térség természeti és kulturális értékeinek megőrzése terén kifejtett tevékenységéért, „A Soca meséi” projekt révén a „Soca-völgy” 2008-ban elnyerte a Kiváló Európai Desztinációk (European Destination of Excellence – EDEN) címét.

A szervezet
A Boveci Helyi Turisztikai Szervezetet Bovec Község Önkormányzata hozta létre 2000-ben. Közintézményként működik, azzal a céllal, hogy segítse elő a turizmus fejlődését, erősítse a turisztikai szolgáltatók versenyhelyzetét a térségben, valamint járuljon hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez és a lakosok életminőségének növekedéséhez.

További információ: www.bovec.si

 

7. projektpartner – Hegypásztor Kör, Magyarország

A régió
A Nyugat-Magyarországon elhelyezkedő Vasvári Kistérség 474 km2 alapterületű és közel 15.000 lakossal rendelkezik. Összesen 23 település tartozik hozzá, székhelye a 4500 lakosú kisváros, Vasvár. Gazdasági szempontból az elmaradott térségek közé tartozik, nem rendelkezik jelentős iparral, az emberek nagyrészt mezőgazdaságból élnek. A térség történelmi, kulturális, természeti, geológiai értékekben gazdag, de ezek az értékek nem kerültek megfelelő kiaknázásra.

A szervezet
A Hegypásztor Kört 1985-ben oszkói fiatalok alapították, azzal a céllal, hogy a helyi szőlőhegy műemléki értékű présházait dokumentálják, megmentsék. Az eredeti célok mellett kibővült az egyesület tevékenysége az elmúlt 25 év alatt: vidékfejlesztés, értékvédelem, turizmusfejlesztés, szőlészet-borászat, ifjúsági munka, teleház-szolgáltatások, helyi termékek felkarolása: csak néhány címszó a széles palettából. A klasszikus önszerveződés – közösségfejlesztő jellegét megőrizve – szociális foglalkoztatóvá, bizonyos értelemben non-profit vállalkozássá nőtte ki magát.

További információ: www.oszko.hu

 

 

8. projektpartner – Kárpátaljai Vajdaság Kereskedelmi Kamara, Lengyelország

A régió
Kárpátaljai Vajdaság régió Dél-Kelet Lengyelországban helyezkedik el. Fejlett kulturális élete elsősorban a régióban található számos kulturális intézménynek köszönhető: jelentős kulturális eseményeket kezdeményeznek, művészeket ösztönöznek arra, hogy vegyenek részt a kulturális örökség megőrzésében, valamint hogy alkossanak új trendeket. A különböző intézmények által kínált gazdag ajánlat számos különböző ízlést figyelembe vesz és támogatja azokat a művészeket, akik aktívan alakítják a térség arculatát. Századokon keresztül a Kárpátaljai Vajdaság határvidéknek számított, országos, kulturális és vallási tekintetben egyaránt. Ez a helyzet számos kisebbség, nemzetiség és néprajzi csoport együttélését eredményezte. A kultúra számos anyagi, tárgyi emléke elenyészett vagy elfelejtődött. Mégis, a régi szokások máig élnek, és a fiatal generáció tagjai körében is egyre növekvő népszerűségre tesz szert. Egyre inkább valódi kihívásnak számít, ha a kulturális örökséget meg kívánjuk őrizni a jövő generációi számára. A Kárpátaljai Vajdaság elbűvöli a turistákat természeti szépségének, tájainak és kultúrájának sokféleségével. Tulajdonságainak sokfélesége és nagy száma témaútvonalak kijelölését tette lehetővé, amelyek révén a látogató minden fontos látnivalóhoz eljuthat. Azok a legérdekesebb útvonalak, amelyek lehetővé teszik a turisták számára, hogy megcsodálják az építészet valódi gyöngyszemeit, vagy történelmi személyiségek lábnyomát kövessék, vagy kézműves központokat érintő útvonalon menjenek végig – pl.: a Faépítészet Útja, A Lubomirski Családi Birtokok Útja, A Fazekasság Útja, Az Ikon Út, Svejk, a katona útja, A petróleum útja.

A szervezet
Az 1994-ben létrejött Kárpátaljai Vajdaság Kereskedelmi Kamara egy független, nem-állami szervezet. A Kamara fő célja a területfejlesztés, valamint a vállalkozás- és innováció-fejlesztésre és a szellemi és a tárgyi kulturális örökség megőrzésére alapozott regionális fejlesztés. Az alapító okirat szerint a Kamara alapvető feladatai közé tartozik (többek között): a tag-vállalkozások és más gazdasági egységek érdekeinek képviselete, szükség esetén gazdasági tanácsadás és támogatás a régióban.

További információ: www.pigkrosno.pl

 

 

Project partner 9 - b&s consulting and training for the rural area GmbH, Germany

A régió
Kelet-Elbia régió Szászország németországi tartomány északi részén, az Elba folyó jobb partján helyezkedik el, amely összekapcsolja Szászországot a két szomszédos német tartománnyal, Brandenburggal és Szász-Anhalttal. 161 km2-nyi területen kb. 6.800 lakos él (2010 december 31-i adatok alapján). A térség két önkormányzattal (Arzberg, Beilrode) rendelkezik, amelyekhez összesen 29 egykor önálló önkormányzatú, aprófalvas település és a Torgau-i járás Elbán túli része tartozik. Ezek közül a legismertebb Gaditz falu, ahol a több mint 325 éves állami ménes található. A régióra az elragadó táj és az érintetlen természet a jellemző, amely az elbai hód és a fehér gólya otthona is egyben. Kelet-Elbia jelentős idegenforgalmi vonzerővel jelentkezik. Kilenc történelmi kastélyépület, több nemesi kúria és udvarház mellett a régió tizenkét temploma is mind igazi építészeti gyöngyszemnek számítanak.

A szervezet
A b&s Vidékfejlesztési Tanácsadó és Képzési Kft 1990-ben alakult meg Lipcsében, és elsősorban vidékfejlesztéssel foglalkozik. A cég szorosan együttműködik a Kelet-Elbia térségének megőrzését és fejlesztését elősegítő, Észak-Szászországban működő egyesülettel. Az 1997-ben alapított, 63 taggal bíró (2 önkormányzat, 9 egyesület, 11 cég és 41 magánszemély) Kelet-Elbia Egyesület mára egy a régiót képviselő ernyőszervezetté és a regionális fejlesztés valódi motorjává vált.

További információ: www.bsleipzig.de and www.ostelbien.de

 

 

10. projektpartner – Brandenburgi Műszaki Egyetem, Interkulturális Tanulmányok Tanszék, Németország

A szervezet:
A cottbus-i Brandenburgi Műszaki Egyetem 1991-ben alapult Brandenburg Szövetségi Állam egyetlen műszaki egyetemeként. Az Interkulturális Tanulmányok Tanszék 1994 óta létezik, a Világörökség Tanulmányok program pedig 1999 óta, az Örökségi Tanulmányok Nemzetközi Doktori Iskolája pedig 2010 elején kezdte meg tevékenységét. Intézményünk kutatás-érzékeny műszaki egyetem, amely az elmélet és a gyakorlati alkalmazások közötti egyensúlyra törekszik. A főbb kutatási területek az alábbiak: környezet, ésszerű energiafelhasználás, kultúrtájak értékelése, innovatív tervezés és építés.

A Cottbus-i Egyetemen működő Örökségi Tanulmányok Nemzetközi Doktori Iskolája az kulturális és műszaki tanulmányok összegzésére irányuló erőfeszítések eredménye. A Doktori Iskola az örökség megóvására és hasznosítására irányuló kutatásokat fogja elősegíteni azzal, hogy a globalizáció által előidézett változások jelenségét vizsgálja. A Doktori Iskola számít a Világörökség Tanulmányok program tapasztalataira, valamint a társult egyetemi tanszékek szakértelmére is.

 

 

Társult partner: Az Osztrák UNESCO Bizottság – Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Ügynöksége

ASzellemi Kulturális ÖrökségMegőrzéséről szóló UNESCO Egyezmény az Általános Konferencia 2003-ban megtartott 32. ülésszakán került elfogadásra, a szervezet hét kulturális vonatkozású egyezményeinek egyikeként.

Az egyezmény fő céljai:

  • a szellemi kulturális örökség védelme,
  • az érintett közösségek, csoportok és egyének szellemi kulturális öröksége tiszteletének biztosítása,
  • a szellemi kulturális örökség és annak kölcsönös elismerése jelentőségének helyi, nemzeti és nemzetközi szinten való tudatosítása,
  • a nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás fejlesztése.

Az Osztrák UNESCO Bizottság keretén belül működő Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Ügynöksége felelős Ausztriában az egyezmény végrehajtásáért és a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének felállításáért.

 
Free Joomla Theme by Hostgator