Hírek

2014-03-11

Closing conference from 20th – 21st March 2014 in Straden, Austria:
Intangible heritage: a chance for regional development

At this conference, we present and discuss a strategy that opens a new perspective for regional development: A methodology to valorise and capitalise the regions' most important and valuable resource –the people with their specific knowledge, skills & social networks, also referred to as the intangible cultural heritage. We invite you to learn about this new methodology for regional development and share your expertise in our common discussion!

 

2014-02-13

Regional policy workshops ongoing

At the moment, regional policy workshops are held in the project regions. Especially mayors and regional stakeholders are discussing about the joint “Cultural Resources Strategy” in order to enable and facilitate its long-term implementation in the project regions and beyond.

 

2014-01-16

Elkészültek az esettanulmányok a Kulturális Erőforrások Stratégiája kézikönyvbe

A Kulturális Erőforrások Stratégiája nem csupán az elméleti hátteret adja meg a szellemi kulturális erőforrás-elemek felértékeléséhez és tőkésítéséhez, hanem bemutatja a pilot tevékenységek során szerzett gyakorlati tapasztalatokat is. A tapasztalatok a Kulturális Erőforrások Stratégiája kézikönyv esettanulmányaiban válnak elérhetővé, és ezáltal a projekten kívüli szakemberek is hasznosíthatják a „Cultural Capital Counts” projekt eredményeit.

 

2013-12-04

Zajló pilot tevékenységek

A “ccc”-s pilot képzések és műhelytalálkozók befejezése után elkezdődtek a pilot tevékenységek, amelyek azóta is zajlanak. A pilot tevékenységek során a szellemi kulturális örökség tőkésítését célzó egyedi ötletek kerülnek kidolgozásra: a partnertérségek a szellemi kulturális örökségükre alapozott új termékek és szolgáltatások kialakítását tervezik.

 

 

2013-10-17

Transznacionális műhelytalálkozó a lengyelországi Krosnóban

A managing group és a steering committee lengyelországi Krosnóban megtartott találkozója során egy műhelytalálkozó megtartására is sor került, „Kulturális Erőforrások Stratégiája” címmel. A partnerek eszmét cseréltek a fejezetek első tervezeteiről és élénk vitát folytattak annak érdekében, hogy közös egyetértés alakuljon ki a stratégiáról. 

 

 

2013-09-03

Elérhetőek az első képzési anyagok

A szellemi kulturális örökség felértékelését és tőkésítését célzó első képzési anyagok, amelyeket a projektpartnerek pilot képzéseken és műhelytalálkozókon alkalmaztak, minden érdeklődő számára elérhetővé váltak: a projekt weboldaláról, „A projekt eredményei” menüpont alól tölthetőek le. Időközben további pilot képzések és műhelytalálkozók kerültek megrendezésre a partnertérségekben.

 

2013-07-08

Nemzetközi műhelytalálkozó Veronában, Olaszországban

A management group és a steering committee találkozója kapcsán egy műhelytalálkozó során tekintettük át a kísérleti képzések során szerzett tapasztalatokat. A projektpartnerek kicserélték tapasztalataikat annak érdekében, hogy közösen megtalálják a magán- ill. közszféra tagjainak szánt kísérleti képzések és műhelytalálkozók erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.

 

2013-07-08

Elkészült és kinyomtatásra került „A transznacionális eszközök a térségi kulturális erőforrások felértékelésére” című kézikönyv

A kézikönyv a CCC projekt egyik fő kimenete és – többek között – a helyi politikusokat és stakeholdereket célozza meg. A könyv projekt során kifejlesztett ún. CCC-módszer öt lépését mutatja be és a projekt weboldalán a „projekt eredmények” menüpont alól tölthető le.

 

2013-06-30

Elindultak a kísérleti képzések

Az elmúlt hetekben és hónapokban a szellemi kulturális örökség felértékeléséről és tőkésítéséről szóló képzések és műhelytalálkozók indultak el. A képzések során a résztvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy az adott térségre jellemző egyedi szellemi kulturális örökségre alapozott új termékeket, ill. szolgáltatásokat fejlesszenek ki.

2013-04-30

Elkészült a CCC-projekt negyedik hírlevele

Elkészült CCC projekt negyedik hírlevele, amelyet a partnerek már kis is küldtek több ezer közép-európai lakosnak. A hírlevél a partnerrégiók szellemi kulturális örökségének azon kiemelkedő elemeit mutatja fel, amelyek vagy már hasznosultak a megelőző időszakban, vagy a következő hónapokban és években kerül sor a hasznosításukra. A hírlevélbe itt tekinthet bele.

 
 

2013-03-14

A management group és a steering committee találkozója szlovéniai Domžaléban

A március 11-én és 12-én a szlovéniai Domžaléban megtartott találkozó nagyon fontosnak bizonyult a projekt következő lépéseinek szempontjából, végül minden partner megértette a feladatok lényegét és célját. A projektpartnerek megvitatták továbbá az online adatbázis (örökségtár) helyzetét és azt is, milyen jövőt szánnak neki a partnerek a projekt futamidején túl. A partnerek bemutatták a „Kulturális gazdagságunk” c. kiadványok végleges változatát és azok terjesztési folyamatát.

 
 

2013-01-14

Elkészült a „Szellemi kulturális örökség azonosítása” c. kézikönyv

A kézikönyv a CCC-projekt egyik fő eredménye, amely – többek között - helyi politikusoknak és stakeholdereknek szól. Jól hasznosítható ismereteket közvetít arról, hogy hogyan azonosítható a szellemi kulturális örökség. A kézikönyv letölthető a projekt honlapjáról, a „A projekt eredményei” menüpont alatt.

 

2012-11-05

Elkészült az örökségtár

A kiadványok elkészítését követően a partnerrégiók szellemi kulturális gazdagságát bemutató örökségelemek rögzítése és feltöltése is befejeződött. A listák elérhetőek a projekt honlapján, a „Szellemi kulturális örökség” menüpont alatt. Az örökségtár tanulmányozása jó lehetőséget ad arra, hogy a kilenc partnertérség szellemi kulturális örökségének kulcsterületeit össze lehessen vetni és megismerjük a térségek „lelkét”.

 
 

2012-10-10

A management group és a steering committee találkozója Oszkóban

Október 4-én és 5-én került sor a management group és a steering committee találkozójára. A találkozó fő napirendi pontja a „Nemzetközi eszközök a térségi kulturális erőforrások felértékelésére” című kézikönyv tervezetének megvitatása volt. A projektpartnerek között kialakult aktív párbeszéd és élénk vita hozzájárult ahhoz, hogy egységes értelmezés alakuljon ki köztük a szellemi kulturális örökségről és annak hasznosításáról.

 
 

2012-09-30

Elkészültek a „Kulturális gazdagságunk” kiadványok

Elkészült az a 9 kiadvány, amely a partnertérségek szellemi kulturális örökségéről ad áttekintést: minden egyes térség sajátos vonzerővel rendelkezik, és sajátos megközelítésben mutatják be „kézzel nem fogható értékeket”. Van olyan kiadvány, amely a térség összes kulturális elemét igyekszik felsorolni és ezzel általános áttekintést adni a térségről, míg mások inkább a „rejtett kincseiket” mutatják be. Nézze meg a kiadványokat Ön is! A projekt honlapján a kiadványok letölthetőek „A projekt eredményei” menüpont alatt.

 
 

2012-07-17

Sikeres nemzetközi vásár a Steirisches Vulkanland-ban

A 2012. július 14-15-én a Steirisches Vulkanlandban megrendezett nemzetközi vásáron megközelítőleg 7.000 látogató szerezhetett benyomást Közép-Európa gazdag szellemi kulturális örökségéről. Minden CCC-partner, valamint megelőző, más projektek partnerei is számos látogatót fogadtak standjaiknál. A vásár sikeresen ráirányította a figyelmet a szellemi kulturális örökségre, valamint elősegítette azt is, hogy a szellemi kulturális örökség terén aktív szereplők kapcsolatba tudjanak lépni egymással.

 
 

2012-07-10

Harmadik CCC-hírlevél

Elkészült CCC projekt harmadik hírlevele, amelyet a partnerek már kis is küldtek több ezer közép-európai lakosnak. A hírlevél bepillantást enged az olvasónak a projektpartnerek térségeiben fellelhető szellemi kulturális örökség gazdag világába, amely a Steirisches Vulkanland-ban 2012. július 14-15. között megrendezésre kerülő nemzetközi vásáron kerül bemutatásra. Tudjon meg többet az üvegfúvásról, kovácsolásról és más szellemi kulturális örökségelemről! A hírlevélbe itt tekinthet bele.

 

2012-06-19

Felkészülés a nemzetközi vásárra!

2012. július 14. és 15. között a projektpartnerek “nemzetközi vásárt” rendeznek, amelyet az ausztriai Steirisches Vulkanland térségben megtartandó “Schinkenfest” (Sonkafesztivál) rendezvényével kapcsolnak össze. Minden térség bemutathatja saját szellemi kulturális örökségét, mind pl. a “Kulturpark Eisenstraße” térség a kovácsolás mesterségét és a “Vasi Hegyhát” a zsúpolást. Bővebb információért lapozza fel a rendezvény kiadványát, amely részletesen felsorolja az összes résztvevőt (a 15. oldaltól kezdődően). Ha az időjárás is engedi, akár 5000 látogató is részt vehet a rendezvényen!

2012-05-30

Nemzetközi műhelytalálkozó

A szlovéniai Bovec-ben megtartott management group and steering committee ülés után egy műhelytalálkozóra is sor került, amely a szellemi kulturális örökség tőkésítésének és felértékelésének módszereit és eszközeit vizsgálta. A projektpartnerek együttesen kerestek már meglévő módszereket és eszközöket, amelyeket aztán továbbfejlesztettek és kibővítettek.

 

2012-04-30

Második CCC-hírlevél

Elkészült a második CCC-hírlevél, és már kiküldésre is került több ezer emberhez Közép-Európában. A hírlevél felsorol néhány azonosított elemet a szellemi kulturális örökség köréből, így az olvasók benyomást nyerhetnek a projektrégiók gazdag kulturális örökségéről. Itt rá is pillanthatunk a hírlevélre.

 

2012-03-21

Elkészültek az első kiadványok!

Az elmúlt hónapok során a projektpartnerek a CCC-s kiadványokon dolgoztak, amelyek a partnerrégiók örökségének sokszínűségét mutatják be. A projektpartnerek saját maguk készítik el kiadványaikat, ezért különösen érdekes belelapozni a brosúrákba, mert megismerhető az adott térség lelke és szellemisége. Itt megnézhetjük a szlovéniai Litija Fejlesztési Központ, valamint a lengyelországi Kárpátaljai Kereskedelmi Kamara brosúráját.

2012-01-20

Készülnek a CCC-s brosúrák!

Az elmúlt hetekben és hónapokban a projektpartnerek kiértékelték az interjúk során feltárt térségi szellemi kulturális örökségelemeket. Jelenleg az azonosított örökségelemek összegzése folyik, amely később a „Kulturális gazdagságunk” című kiadványban kerül bemutatásra. Minden projektpartner saját kiadványát készíti el, a térség igényeihez és jellegéhez igazítva. A közös CCC-logó minden kiadványon látható lesz, és azt fogja jelezni, hogy a kiadvány a Cultural Capital Counts projekt keretén belül valósult meg.

2011-11-30

A management group és a steering committee találkozó Astiban

2011. november 24-25-én a Cultural Capital Counts projekt partnerei az olaszországi Astiban találkoztak. Fontos részleteket tudhattunk meg az első előrehaladási jelentésről. A Vezető Partner bemutatta a belső tudásmenedzsment rendszert (internal knowledge management system, http://blog.culturalcapitalcounts.eu), amelynek kialakításáért ő volt a felelős. Ezt követően a projekt belső kommunikációja már nem e-mail-en, hanem elsősorban a belső tudásmenedzsment rendszerén belül zajlik. A 2. sz. projektpartner (PP2) bemutatta a külső tudásmenedzsment rendszer első tervezetét, amely február végére készül el és lesz alkalmas arra, hogy fogadja a szellemi kulturális örökség elemeit. Egy érdekes beszélgetésre is sor került a 3. sz. munkacsomaggal (WP3) kapcsolatos tapasztalatokról. Végül, de nem utolsósorban kitekintést tettünk a 4. sz. munkacsomagra (WP4).

 

2011-11-03

Befejeződtek az interjúk és a szakértői látogatások!

Október végére minden projektpartner elkészítette azokat az interjúkat, amelyek az egyes térségek szellemi kulturális örökségének azonosítását célozták. Különböző módszertani megközelítéssel több mint 65 interjú készült a kilenc résztvevő partnerrégióban, amelyek a közép-európai szellemi kulturális örökség tekintetében változatos eredményekhez és sokszínű örökségelemek megismeréséhez vezettek. A régiók között kilenc kölcsönös szakértői látogatásra is sor került, amelyek egy új, külső szempont hozzáadásával szintén hozzájárultak a szellemi kulturális örökség megismeréséhez, hiszen így olyan értékelemek is feltárásra kerülhettek, amelyeket az ott élők talán nem tekintenének értéknek, mert létezésük nyilvánvaló számukra.

2011-10-31

Hivatalos CCC-logó

2011 szeptembere óta a „Cultural Capital Counts“-nak hivatalos logója van, amelyről a stájer Vulkanlandban tartott kick-off projekttalálkozón született döntés. A logó egy három részből álló kör, amelyek a Cultural Capital Counts három „C” betűjét szimbolizálják. A logó egyben a közös célra, a szellemi kulturális örökségre fókuszáló sokszínű régiók szimbóluma.

 

2011-09-21

Kick-off találkozó

A kick-off találkozó 2011. szeptember 15-16-án került megrendezésre a stájer Vulkanlandban. A partnerek intenzív eszmecsere során jutottak közelebb a szellemi kulturális örökség fogalmának megértéséhez, és az örökségelemek azonosítása témájában is számos hasznos hozzászólás érkezett. A találkozó második napján a szellemi kulturális örökségről szóló nyílt konferenciával ünnepeltük CCC projekt elindulását, amelynek során több eltérő nézőpontot is megismerhettünk. A konferencián közel ötven ember vett részt és számos cikk készült róla a helyi és országos sajtóban.

2011-06-20

A “Cultural Capital Counts” projekt start-up találkozója

A Cultural Capital Counts projekt start-up találkozója 2011. június 16-17-én került megrendezésre az ausztriai Waidhofen an der Ybbs-ben, amelynek során a projektpartnereknek lehetőségük nyílt arra, hogy megismerjék egymást. Azon túlmenően, hogy áttekintettük a projekt egyes területeit (projektszerkezet, projektcélok, pénzügyi kérdések, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettség, következő tevékenységek,…), a projektpartnerek bepillantást nyerhettek a 2. sz. projektpartner térségének kulturális gazdagságába is: az Ybbsitz-be tett kirándulás során egy működő kovácsműhelyt, valamint a „Ferrum – a vas világa” elnevezésű múzeumot látogatták meg.

 Start-up-meeting, (c) Kulturpark Eisenstraße

2011-05-05

A CCC projekt indulása

A Cultural Capital Counts projekt 2011. május 1-jén hivatalosan elindult. A következő 36 hónapban 6 különböző ország 10 partnere dolgozik együtt térségeik szellemi kulturális öröksége érdekében! (Steirisches Vulkanland (Ausztria), Kulturpark Eisenstraße (Ausztria), Verona Innovazione (Olaszország), Lamoro development agency (Olaszország), Development centre Litija (Szlovénia), Local tourist organisation Bovec – (Szlovénia), Hegypásztor Kör – (Magyarország), Sub-Carpathian Chamber of Commerce – (Lengyelország), b&s unternehmungsberatung – (Németország) és Brandenburg University of Technology (Németország)
 

 

 
Free Joomla Theme by Hostgator